Trường Quốc tế Nhật Bản tại Dương Nội quận Hà Đông TP Hà Nội là trường liên cấp đạt chuẩn quốc tế. Trường đào tạo học sinh theo mô hình giáo dục Nhật Bản từ Mầm non đến hết Trung học Phổ thông; đào tạo theo mô hình giáo dục Nhật Bản kết hợp chương trình Quốc tế Cambridge. Trường Quốc tế Nhật Bản được đánh giá là mô hình giáo dục tiên tiến hàng đầu tại Việt Nam.