Theo nhiều chuyên gia đánh giá, năm 2018 tại những thành phố lớn, thị trường Bất động tất yếu sản có xu hướng dịch chuyển ra vùng ven.