Người cha luôn là nguồn cảm hứng, động lực to lớn cho Trần Thị Quỳnh Ngọc. Thôi thúc cô gái 9x "mình hạc, xương mai" này nối nghiệp gia đình trong môi trường kinh doanh khốc liệt.