Biệt thự Dương Nội là tên gọi chung cho các loại biệt thự tại khu vực Dương Nội. Về cơ bản, trong khu vực chỉ có các dự án biệt thự của tập đoàn Nam Cường. Biệt thự Dương Nội tọa lạc tại khu đô thị mới Dương Nội. Quy mô của khu đô thị gồm 200 hecta. Trong đó chia ra làm các giai đoạn: Biệt thự Dương Nội giai đoạn 1 ( Biệt thự An Khang Villa ); Biệt thự Dương Nội giai đoạn 2 ( Biệt thự An Vượng Villa và An Phú Shop Villa ); Biệt thự Dương Nội giai đoạn 3 gồm Biệt thự Dương Nội khu B và Biệt thự Dương Nội khu A (Phần còn lại).