Tiến độ xây dựng công viên Thiên văn học và hồ điều hoà Bách Hợp Thuỷ tại Dương Nội