Trường Quốc tế Nhật Bản tại Dương Nội quận Hà Đông Hà Nội

TRƯỜNG QUỐC TẾ NHẬT BẢN (JIS) HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI

Trường Quốc tế Nhật Bản

Video

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

"Minh triết-Wisdom"

MỤC TIÊU

"Đào tạo ra những học sinh Minh triết"

GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC

Giá trị cốt lõi của trường Quốc tế Nhật Bản là giáo dục nhân cách.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Chương trình Quốc tế Nhật Bản (Ngôn ngữ Việt - Nhật - Anh)
  2. Chương trình Quốc tế Cambridge (ngôn ngữ Việt-Anh, ngoại ngữ tiếng Nhật)
  3. Chương trình song ngữ (Ngôn ngữ Việt - Anh)

Địa chỉ trường: Số 36 Tố Hữu, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội