Trong thời gian gần đây, cùng với thành công của dự án Anland Complex 1 và thông tin tường minh của AEON Mall Hà Đông. Số lượng giao dịch Biệt thự Nam Cường tại Dương Nội gia tăng mạnh mẽ. Trong số đó có không ít căn Biệt thự thuộc danh sách suất ngoại giao. Vậy làm thế nào để có thông tin những suất ngoại giao Biệt thự Nam Cường và làm thế nào để an toàn, yên tâm khi giao dịch?