Công viên Thiên Văn học ngoài trời tại khu đô thị Dương Nội do tập đoàn Nam Cường đầu tư. Được khởi công từ năm 2017 với 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2017 đến 2018, giai đoạn 2 từ năm 2018 đến 2019. Đây sẽ là Công viên Thiên Văn học đầu tiên tại Đông Nam Á.