Tiến độ dự án Chung cư Anland Complex Dương Nội

Chung cư Anland Complex được cất nóc ngày 03/07/2017

Hiện đang hoàn thiện căn hộ dự kiến bàn giao thực tế ngày 03/04/2018

 

Tiến đôk dự án Anland Complex

 

 

Tiến độ dự án Anland Complex

 

Tiến độ dự án Anland Complex

 

 

Tiến độ xây dựng chung cư Anland Complex

 

Tiến độ dự án

 

Tiến độ dự án Anland Complex