Tiến độ dự án Chung cư Anland Premium Dương Nội

TIẾN ĐỘ DỰ ÁN CHUNG CƯ ANLAND PREMIUM DƯƠNG NỘI

Cập nhật liên tục tiến độ dự án chung cư Anland Premium Dương Nội:

 • - Phần 1: Tiến độ đóng tiền chung cư Anland Premium
 • - Phần 2: Tiến độ xây dựng chung cư Anland Premium

TIẾN ĐỘ ĐÓNG TIỀN DỰ ÁN CHUNG CƯ ANLAND PREMIUM

Chung cư Anland Premium có tiến độ đóng tiền khá linh hoạt. Tiến độ đóng tiền Anland Premium trước tháng 9/2018 là 10 đợt; Sau tháng 9/2018, tiến độ đóng tiền Anland Premium là 9 đợt (đã bao gồm cả lần đặt cọc đầu tiên).

Đối với các khách hàng đăng ký mua từ tháng 8 trở về trước, đợt 1 đặt cọc 50 triệu đồng, 2 nộp 10%; đợt đóng tiền nhiều nhất là đợt 8 với 25%.

CHI TIẾT CÁC ĐỢT ĐÓNG TIỀN NHƯ SAU:

1. Tháng 7 và tháng 8/2018:

 • Đợt 1: Đặt cọc 50 triệu đồng, được tính khi Đại lý hoặc người mua nhà nộp tiền cọc vào tài khoản của Tập đoàn Nam Cường.
 • Đợt 2: 10% tổng giá trị căn hộ (Sau khi đặt cọc 15 ngày).
 • Đợt 3: 10% tổng giá trị căn hộ (Thời điểm ký hợp đồng mua bán - dự kiến tháng 9/2018).
 • Đợt 4: 10% tổng giá trị căn hộ (Sau khi ký hợp đồng mua bán 3 tháng).
 • Đợt 5: 10% tổng giá trị căn hộ (Sau khi ký hợp đồng mua bán 6 tháng).
 • Đợt 6: 10% tổng giá trị căn hộ (Sau khi ký hợp đồng mua bán 9 tháng).
 • Đợt 7: 10% tổng giá trị căn hộ (Sau khi ký hợp đồng mua bán 12 tháng).
 • Đợt 8: 10% tổng giá trị căn hộ (Sau khi ký hợp đồng mua bán 15 tháng).
 • Đợt 9: 25% tổng giá trị căn hộ (Khi bàn giao căn hộ).
 • Đợt 10: 5% tổng giá trị căn hộ (Khi bàn giao sổ hồng quyền sở hữu căn hộ).

2. Thời điểm từ tháng 9/2018 trở về sau:

 • Đợt 1: Đặt cọc 50 triệu đồng, được tính khi Đại lý hoặc người mua nhà nộp tiền cọc vào tài khoản của Tập đoàn Nam Cường.
 • Đợt 2: 20% tổng giá trị căn hộ (Thời điểm ký hợp đồng mua bán - dự kiến tháng 9/2018).
 • Đợt 3: 10% tổng giá trị căn hộ (Sau khi thi công xong sàn tầng trệt).
 • Đợt 4: 10% tổng giá trị căn hộ (Sau khi thi công xong sàn tầng 5, dự kiến 40 ngày sau khi đóng đợt 3).
 • Đợt 5: 10% tổng giá trị căn hộ (Sau khi thi công xong sàn tầng 10, dự kiến 40 ngày sau khi đóng đợt 4).
 • Đợt 6: 10% tổng giá trị căn hộ (Sau khi thi công xong sàn tầng 15, dự kiến 40 ngày sau khi đóng đợt 5).
 • Đợt 7: 10% tổng giá trị căn hộ (Sau khi cất nóc).
 • Đợt 8: 25% tổng giá trị căn hộ (Khi bàn giao căn hộ).
 • Đợt 9: 5% tổng giá trị căn hộ (Khi bàn giao sổ hồng quyền sở hữu căn hộ).

HÌNH ẢNH VÀ THÔNG TIN TIẾN ĐỘ XÂY DỰNG DỰ ÁN CHUNG CƯ ANLAND PREMIUM

Hình ảnh tiến độ chung cư Anland Premium 30/11/2017:

Tiến độ chung cư Anland Premium CT06 Residences 30/11/2017