Đáp ứng được nhu cầu về giáo dục trong khu đô thị đang là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng chủ đầu tư. Với quy hoạch đồng bộ, chú trọng đầu tư hệ thống giáo dục gồm các trường công lập, trường quốc tế chất lượng cao, Khu đô thị Dương Nội đang là điểm sáng tại cửa...