Chung cư Anland đã hoàn thành và chuẩn bị bàn giao cho cư dân. Sự ngóng đợi háo hức của nhiều cư dân trẻ tại chung cư Anland vẫn hiển hiện trên khuôn mặt mỗi chiều tới dự án. Tuy nhiên, nhiều cư dân vẫn chưa biết, sau khi hoàn thiện tòa nhà tới đây mình chuẩn bị...