Trường THCS Lê Quý Đôn Hà Đông tại khu đô thị Dương Nội được thành lập ngày 30/5/2016. Ban đầu, trường mang tên trường THCS Nam Cường. Ngày 31/8/2016 trường đổi tên thành trường THCS Lê Quý Đôn và chính thức đi vào hoạt động từ năm học 2016-2017. Trang thiết bị nhà...