Lễ kỷ niệm 34 năm thành lập tập đoàn Nam Cường được diễn ra vào ngày 17/03/2018. Sự kiện không chỉ thể hiện quá trình hình thành và phát triển lâu dài của tập đoàn Nam Cường. Mà còn là sự ghi nhận đóng góp của các lãnh đạo tập đoàn Nam Cường, các chủ tịch, phó chủ tịch và cố chủ tịch Trần Văn Cường.